top of page

Način podnošenja prigovora

Sukladno odredbi čl. 6., St.1, točka 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 i odredbi čl. 10. st. 1. - 6. Zakona o zaštiti potrošača NN br. 110/15 pisani prigovor potrošača može se podnijeti:

Adresa:

MARANTA d.o.o.

Table 25

21 000 Split

TEL: 021/323 880

E-mail: maranta@maranta.hr

Upute Ugovaratelju putovanja/Putniku prilikom neispunjenja odnosno djelomičnog ispunjenja ugovorene usluge opisane su u čl. 11. Općih uvjeta putovanja, a koji su dostupni na: LINK

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja će se potvrditi primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti u zakonski predviđenom roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Podnositelj prigovora na platne usluge odnosno na putničke usluge, u svakom slučaju može podnijeti i prijedlog za mirenje Centru za mirenje Hrvatske Gospodarske komore, Roosveltov trg 2, 10000 Zagreb

mirenje@hgk.hrwww.hgk.hr

TURE U HRVATSKOJ

Accommodation in Croatia Maranta

© 1993 - 2017 Maranta Travel Agency - Split - Croatia

Accommodation in Croatia 2017

  • Facebook App Icon
  • Flickr Social Icon
  • Google+ App Icon
  • Twitter App Icon
bottom of page